Basketbal

 je kolektivní míčový sport, který se na celém světě těší vysoké oblibě. Česky se basketbal nazývá také košíková. Jedná se o kontaktní sport, ve kterém proti sobě bojují dvě pětičlenná družstva snažící se svého soupeře porazit získáním většího počtu bodů. Za bod je považováno vhození míče do obroučky basketbalového koše umístěného v dané výšce.

Hra byla vytvořena ve Spojených státech za účelem zpestření zimní sportovní přípravy studentů. Přestože v počátcích basketbal nebyl příliš dynamický, jelikož první pravidla neumožnovala pohyb s míčem, získal si velice záhy značnou popularitu nejen v celých Spojených státech, odkud se také následně velmi rychle rozšířil.

Česká basketbalová federace

Lajnování a rozměry v hale