Nohejbal

Nohejbal je míčový kolektivní sport pocházející z Československa. V angličtině se tento sport nazývá Football tennis nebo Futnet, v němčině Fußballtennis, ve francouzštině je to Tennis-Ballon. Sport s podobným názvem Netball je odvozený z basketbalu. Podobným sportem je Sepak takraw.

Nejstarší počátky hry se datují do roku 1921, kdy v obci Řitka, začal pořádat místní místostarosta překopání pivních tácků přes stůl. V roce 1922 členové fotbalového klubu Slavia Praha začali hrát hru zvanou "fotbal přes šňůru", protože až později se nohejbal začal hrát přes síť. Tahle nová hra měla pravidla téměř shodná s volejbalem, ale hraje se nohama místo rukama a také se liší počtem hráčů, obvykle 1,2 nebo 3 na každé straně.

Roku 1936 byla napsána první oficiální pravidla.

Český nohejbalový svaz