Pravidla pronájmů

Pravidla pronájmu sportovní haly Lázně Bohdaneč

Sportovní hala slouží prioritně Základní a mateřské škole Lázně Bohdaneč k výuce tělesné výchovy. Dále sportu ve městě, a to zejména sportovní výchově mládeže. Pro tento účel jsou vytvořena Pravidla pronájmu sportovní haly a v rezervačním systému zablokované hodiny pro výuku tělesné výchovy Základní a mateřské školy a tréninky sportovních oddílů.

Žádosti o pronájem a seznam cvičících za každý oddíl na období od 1. 10. do 30. 6. budou přijímány elektronicky, nebo písemně správcem sportovní haly na předepsaných formulářích, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 těchto pravidel od 15. 8. do 15. 9. Žadatelé budou vyrozuměni do 20.9.

Žádosti o pronájem na ostatní hodiny/volné hodiny budou přijímány správcem sportovní haly na: emailové adrese/ telefonicky.

Objednávka se stává závaznou v okamžiku potvrzení, které bude odesláno žadateli elektronicky.

Zrušení rezervace je nutné zaslat elektronicky, nebo písemně správci sportovní haly nejpozději 2 pracovní dny předem.

V případě časové kolize žádosti o pronájem budou použita následující kritéria:

Kritéria pronájmu v pracovní dny:

  • Přednost v pronájmu má větší počet dětí do 15-ti let s bydlištěm v Lázních Bohdanči, před mládeží do 18-ti s bydlištěm v Lázních Bohdanči a poté dospělí nad 18 let s bydlištěm v Lázních Bohdanči.
  • Přednost v pronájmu má celý pronájem hlavního sálu před 2/3 pronájmem, který má přednost před 1/3 pronájmem hlavního sálu.
  • Přednost pronájmu má subjekt s větším objemem hodin.
  • Pokud více subjektů splní ve stejném rozsahu "Pravidla pronájmu sportovní haly Lázně Bohdaneč", rozhodne čas podané žádosti.

Kritéria pronájmu o víkendech a svátcích:

  • O víkendech mají přednost celodenní sportovní akce (turnaje).
  • Žádost o pronájem na sportovní akci (turnaj) o víkendu je nutné zaslat min. 30 dní předem.
  • Volné hodiny o víkendu je možné domluvit nejpozději 2 pracovní dny předem.

Ceník pronájmů sportovní haly Lázně Bohdaneč - pracovní dny

   
   
   
Kč/hod 15.00 – 20.00   
   
Kč/hod 8.00 – 15.00   
   
Kč/hod 20.00 – 22.00   
   
Hlavní sál    
   
600,-   
   
500,-   
   
500,-   
   
2/3 hlavní sál/tenis   
   
500,-   
   
400,-   
   
400,-   
   
1/3 hlavní sál   
   
250,-   
   
200,-   
   
200,-   
   
1x kurt badminton   
   
150,-   
   
120,-   
   
120,-   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Gymnastický sál   
   
300,-   
   
200,-   
   
200,-   
   
   
   
   
   
   
   
   

V ceně jsou náklady na veškeré energie, použití šaten a sociálního zázemí, včetně sprch.

Ceník pronájmů sportovní haly Lázně Bohdaneč - víkendy, svátky

   
   
   
Kč/hod –   turnaje, hromadné akce, neplánovaný pronájem   
   
Kč/hod –   dlouhodobé pronájmy   
   
Hlavní sál      
   
800,-   
   
600,-   
   
2/3 hlavní   sál/tenis   
   
600,-   
   
500,-   
   
1/3 hlavní   sál   
   
350,-   
   
250,-   
   
1x kurt   badminton   
   
200,-   
   
150,-   
   
   
   
   
   
   
   
Gymnastický   sál   
   
400,-   
   
300,-   
   
   
   
   
   
   

V ceně jsou náklady na veškeré energie, použití šaten a sociálního zázemí, včetně sprch.

Turnaje, nebo hromadné akce - kauce 2000 Kč

Výjimky z těchto pravidel jsou v kompetenci ředitele Základní a mateřské školy.

Tyto pravidla pronájmu sportovní haly Lázně Bohdaneč platí od 7.9. 2022 a ruší pravidla pronájmu sportovní haly Lázně Bohdaneč schválené Zastupitelstvem města Lázně Bohdaneč dne 23.9. 2020.