Pravidla pronájmů

Pravidla krátkodobého pronájmu sportovní haly Lázně Bohdaneč

Sportovní hala slouží prioritně Základní a mateřské škole Lázně Bohdaneč k výuce tělesné výchovy. Dále sportu ve městě, a to zejména sportovní výchově mládeže. Pro tento účel jsou vytvořena Pravidla pronájmu sportovní haly a v rezervačním systému zablokované hodiny pro výuku tělesné výchovy Základní a mateřské školy a tréninky sportovních oddílů.

Žádosti o pronájem a seznam cvičících za každý oddíl na období od 1. 10. do 30. 6. budou přijímány elektronicky, nebo písemně správcem sportovní haly na předepsaných formulářích, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 těchto pravidel od 15. 8. do 15. 9. Žadatelé budou vyrozuměni do 20.9.

Žádosti o pronájem na ostatní hodiny/volné hodiny budou přijímány:

chvojkova@halalb.cz  a nebo na telefonicky  774 753 990

Objednávka se stává závaznou v okamžiku potvrzení, které bude odesláno žadateli elektronicky.

Zrušení rezervace je nutné zaslat elektronicky, nebo písemně správci sportovní haly nejpozději 2 pracovní dny předem.

V případě časové kolize žádosti o pronájem budou použita následující kritéria:

Kritéria pronájmu v pracovní dny:

  1. Přednost v pronájmu má větší počet dětí do 15-ti let s bydlištěm v Lázních Bohdanči, před mládeží do 18-ti s bydlištěm v Lázních Bohdanči a poté dospělí nad 18 let s bydlištěm v Lázních Bohdanči.
  2. Přednost v pronájmu má celý pronájem velké haly před 2/3 pronájmem, který má přednost před 1/3 pronájmem velké haly.
  3. Přednost pronájmu má subjekt s větším objemem hodin.
  4. Pokud více subjektů splní ve stejném rozsahu "Pravidla pronájmu sportovní haly Lázně Bohdaneč", rozhodne čas podané žádosti.

Kritéria na pronájem o víkendu:

5) O víkendech mají přednost celodenní sportovní akce (turnaje).

6) Žádost o pronájem na sportovní akci (turnaj) o víkendu je nutné zaslat min. 30 dní předem.
7) Volné hodiny o víkendu je třeba rezervovat nejpozději 2 pracovní dny předem.


Ceník pronájmů sportovní haly Lázně Bohdaneč

V ceně jsou náklady na veškeré energie, použití šaten a sociálního zázemí, včetně sprch.

přílohy  č. 1 a č. 2